Privacyverklaring

Duurzaamheidsrapport moet steeds beter

17 januari 2023
Tekst
Peter Ooms

De Winning en Vandemoortele zijn de winnaars van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports met de meeste impact. In de 21 jaar dat de prijs wordt uitgereikt, is de kwaliteit van het duurzaamheidsrapport blijven groeien.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR-IRE) viert dit jaar de 21ste editie van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports. Deze prijzen belonen organisaties en moedigen hen aan om transparant te rapporteren over duurzaamheidskwesties. Dat gebeurt door de integratie van duurzaamheidsinformatie, zoals milieu-, sociale en governancegegevens (ESG), in de verslagen van organisaties te bevorderen.

Vandemoortele en de sociaal inclusieve onderneming De Winning zijn de winnaars van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports met de meeste impact voor het jaar 2021. Dit keer dienden 47 organisaties een duurzaamheidsrapport in. De jury gebruikte evaluatiecriteria die grotendeels overeenstemmen met de GRI-normen (Global Reporting Initiative). Die omvatten de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen.

Tijd voor actie

“Bijna alle bedrijven in België zullen de gevolgen ondervinden van de veranderingen en praktijken op het vlak van rapportering. Die veranderingen komen er met de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Banken en financiële investeerders zullen de ESG-activiteiten van bedrijven die financiering zoeken meer in detail bekijken. Het is dus hoog tijd dat kmo’s ESG integreren in hun strategie, bestuur en rapportage”, zei Marc Daelman, voorzitter van de jury.

Binnenkort zullen duurzaamheidsverslagen ook gecontroleerd moeten worden. “Gezien onze kennis van de organisaties, onze ervaring met internationale auditnormen, onze onafhankelijkheid en het externe toezicht waaraan we zijn onderworpen, is de geregistreerde auditor in onze ogen een logische partner om zekerheid te verschaffen over deze verslagen. Ook het bedrijfsleven is het daarmee eens”, benadrukte de voorzitter van het IBR-IRE Patrick Van Impe in zijn slotrede.

Ingrepen nodig op korte termijn

Bedrijfsethicus professor Luc Van Liedekerke, lid van de jury, beklemtoonde het grote belang van de politiek in de regelgeving rond het duurzaamheidsrapport. “Deze wetgeving evolueert razendsnel, sneller dan ik ooit heb gezien in mijn loopbaan. Dat is goed. Tegelijk zien we dat sommige bedrijven nog aarzelen. Ook de raden van bestuur denken nog te vaak dat dit een probleem van de lange termijn is. Mijn studenten zijn het daar niet mee eens. Er zijn dringend ingrepen nodig op de korte termijn om hun toekomst veilig te stellen.”

Deze wetgeving evolueert razendsnel

De winnaars in de verschillende subcategorieën

· Oxfam Fair Trade en Schréder: Best First Sustainability Report

· Elia: Best Sustainability Report on Stakeholder Inclusiveness and Engagement

· De Winning: Best Sustainability Report in Creativity and Originality

· Schréder: Sustainability Report Best Linked to the 2030 SDGs Agenda