Privacyverklaring

Gerechtsdeurwaarders moeten eerst minnelijke schikking voorstellen

17 juni 2024
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Patrick Van Buggenhout

De parlementsleden hebben een nieuw wetsvoorstel over de overmatige schuldenlasten van consumenten en bedrijven goedgekeurd. Doel is om via een minnelijke schikking zo veel mogelijk te vermijden dat dure gerechtelijke procedures worden opgestart.

In het parlement was het wetsvoorstel over de overmatige schuldenlasten al goedgekeurd op 29 april, maar het is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Dat is voorzien op 1 juli en de wet zal vermoedelijk in werking treden vanaf oktober dit jaar.

Gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout (ook initiatiefnemer van MyTrusto) kondigde de essentie van die nieuwe wet al aan. Hij is betrokken bij de voorbereiding van die nieuwe wetten over de bescherming van de consument. Het is trouwens al de derde wet dit jaar die mikt op een betere bescherming van de consument die de factuur niet kan betalen. Eerder waren er de incassowet met onder andere de gratis herinneringsbrief en de wet over de minnelijke schuldbemiddeling.

Minnelijke schuldbemiddeling

“Essentieel is dat consumenten straks een minnelijke schuldbemiddeling kunnen aanvragen indien ze tijdelijke financiële problemen hebben. Dat is de aanpak zoals MyTrusto die sinds 2015 hanteert. Voortaan zal een advocaat, een gerechtsdeurwaarder, een OCMW of een andere erkende instantie die aanpak ook hanteren”, zei Patrick Van Buggenhout in een eerder artikel in FDmagazine.