Privacyverklaring

“Ik vrees een verarming van ons land en zijn inwoners door de inflatie”

19 januari 2023
Tekst
Lieven De Smet

De onvoorwaardelijke en unidirectionele koppeling tussen inflatie en lonen baart Stijn De Knop zorgen. De cfo van Schoenen Torfs vreest voor de negatieve impact, zowel op tewerkstelling als op concurrentievermogen.

Na een jaar waarin de inflatie ongeveer tien procent was, mogen we, onder andere door de koppeling tussen index en lonen, nog een aantal ‘naschokken’ van verhoogde inflatie verwachten, meent Stijn De Knop. “Veel bedrijven zullen hun verlaagde marge ten gevolge van verhoogde (personeels)kosten willen of moeten compenseren of neutraliseren, wat de spiraal aan de gang houdt. Daarnaast zijn we als België uniek in onze omgang met inflatie, wat ons hoe langer hoe minder aantrekkelijk maakt voor werkgevers die niet lokaal verankerd zijn.”

Structurele verarming

“Zeker in geval van extreme situaties, zoals nu, vrees ik een direct negatieve impact op de tewerkstelling. Ook prijzen we ons als land hoe langer hoe meer uit de markt.” Het valt Stijn De Knop moeilijk om positief te kijken naar deze dynamiek. “Ik vrees dat de automatische en niet-conditionele koppeling tussen index en lonen ons land en een groot deel van zijn inwoners structureel zal verarmen.”

Verhoogde waakzaamheid

Bij Schoenen Torfs zorgt de inflatiegolf minstens voor verhoogde waakzaamheid, aldus de cfo. “Traditioneel zijn onze operationele uitgaven net minder dan 40 procent van de omzet. Voor 2023 schatten we dat ze hoger dan 44 procent zullen zijn, terwijl we reeds scherper dan normaal gebudgetteerd hebben, met onder meer schrappingen bij marketing, IT en innovatie. In 2023 onderzoeken we hoe we de kosten structureel beter onder controle krijgen.”

Kritischer kijken

Concreet zal Torfs kritischer kijken naar de initiatieven die het wel of niet neemt: meer focus, het afbouwen van de werkzaamheden die het outsourcet, werken aan doorgedreven automatisering waar mogelijk. “Maar de vrijheidsgraden zijn beperkt”, zegt Stijn De Knop. Door zijn serviceconcept heeft Schoenen Torfs een relatieve personeelskost ten opzichte van de omzet die al jaren bij de hoogste is binnen de fashion-retailwereld. “Die kost is in minder dan twee jaar tijd doorgestegen van ongeveer 22 procent op de omzet naar bijna 25 procent op de omzet. Als retailer met een strategische ambitie om een duurzame local hero te zijn, liggen er op het vlak van personeelskosten niet zoveel opportuniteiten. Een verhuis van onze logistiek naar net over de grens bijvoorbeeld willen we vandaag echt nog niet overwegen.”