Privacyverklaring

De minnelijke-incassosector recupereerde meer dan 340 miljoen euro in 2023

13 juni 2024
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Philippe Bottequin

De Belgische Vereniging van Incassobureaus (ABR-BVI) zag het volume van de toevertrouwde vorderingen in 2023 met 25 procent toenemen, waarbij het laatste kwartaal verdubbelde ten opzichte van voorgaande kwartalen. De sector van de incasso maakt zich sterk dat ze zo helpt om dit bedrag opnieuw in de Belgische economie te injecteren.

Een minnelijke incasso is een middel dat steeds vaker wordt gebruikt door schuldeisers om hun onbetaalde facturen te innen. Met een totaalbedrag van 340.877.729 euro dat in 2023 namens haar klanten werd teruggevorderd, verhoogt de BVI haar terugvorderingsniveau in vergelijking met 2022.

De ABR-BVI registreerde een stijging van 7 procent in het aantal betalingen na de opstart van de minnelijke procedure. De sector maakt zich sterk dat ze zo helpt om dit bedrag opnieuw in de Belgische economie te injecteren.

Persoonlijk contact

Volgens het persbericht zijn deze resultaten gebaseerd op een positieve benadering, die de communicatie en informatie met debiteuren bevordert. Persoonlijk contact opnemen met het bedrijf of de persoon die zijn rekening niet betaalt en begrijpen waar het probleem vandaan komt, leidt bijna altijd tot een oplossing met een betalingsplan dat voor beide partijen haalbaar is. Het is de snelste, goedkoopste en meest humane oplossing in vergelijking met gerechtelijke invordering, zeker in deze moeilijke periode en tijd van crisis die we meemaken.

De minnelijke invordering bestaat uit het verkrijgen van betaling van de schuldenaar zonder gerechtelijke procedure. Het werkt in meer dan 95 procent van de gevallen. Een minnelijke incasso helpt dus ook om de rechtbanken te ontlasten. En het helpt op die manier mee aan de vermindering van het aantal onnodige gerechtelijke kosten.

Schuldenindustrie

De incassoactiviteit maakt het mogelijk om deze bedragen terug in de economie te injecteren zonder dat de gerechtelijke autoriteiten moeten ingrijpen en zonder dat de schuldenindustrie (gerechtsdeurwaarders) zich verrijkt op de rug van de schuldenaar.

Een incassobureau wordt betaald door zijn opdrachtgever en kan, in tegenstelling tot deurwaarders die ook aan incasso doen, deze kosten niet door de debiteur laten betalen. Incassokantoren betalen de schuldeiser het bedrag dat ze hebben ontvangen van de schuldenaar. Dit zorgt ervoor dat de schuld sneller wordt betaald en niet leidt tot extra kosten. Met de minnelijke procedure garandeert de BVI dat de schuldenindustrie afneemt, wat het doel is van de wetgever.

Bron: Philippe Bottequin, ABR-BVI