Privacyverklaring

“In groeilanden zijn prijsstijgingen algemeen aanvaard”

22 december 2022
Tekst
Lieven Desmet
Beeld
Istvan Lagaert, Cartamundi

De hevige inflatiepiek die we momenteel beleven, manifesteert zich wereldwijd en treft iedereen. Intussen worden Belgische bedrijven geconfronteerd met een ongeziene toename van de loonkosten, zegt Istvan Lagaert, cfo van Cartamundi.

Cartamundi is de absolute wereldleider op het vlak van maken en verdelen van kaart- en bordspellen, en steeds meer algemeen in het aanbieden van speloplossingen of nog ruimer: entertainment. “Wij zijn een familiebedrijf met hoofdzetel in België (Turnhout) en beschikken over een wereldwijd netwerk van verkoopkantoren en veertien productiefaciliteiten, gespreid over vier continenten. Het zwaartepunt van onze activiteit ligt in Noord-Amerika. In het verleden hebben we gemerkt dat binnen onze groep de ene regio vaak de mindere prestatie van een andere regio compenseert. Nu stellen we vast dat de inflatie een wereldwijde impact heeft. Terwijl in Europa een hele generatie inflatie zelfs niet kent, merken we dat een aantal landen – vooral groeilanden als Brazilië en India – het veel meer gewoon zijn om te gaan met stevig oplopende inflatie. Prijsstijgingen worden daar meermaals per jaar doorgevoerd en, veel belangrijker, ook algemeen aanvaard.”

Prijzen evenredig verhogen

Cartamundi voelt de inflatiedruk vooral in opgelopen prijzen voor papier en karton, merkt Istvan Lagaert op. “Dat komt omdat bij de productie veel energie nodig is. Daarnaast ervaren wij een toename in de logistieke kosten.” Ondanks deze kostendruk slaagt het bedrijf erin om zijn winstmarge grotendeels op peil te houden door de prijzen evenredig te verhogen. “Onze wereldwijde portfolio bevat een reeks historische merken die teruggaan tot 1848, en vele andere, lokaal bekende merken waarvoor wij een zekere pricing power hebben.” Dat biedt Cartamundi het vermogen om de prijzen systematisch te verhogen zonder de vraag in te perken of marktaandeel te verliezen aan een concurrent.

Terwijl vooral prijsverhogingen het meest effectieve middel zijn om inflatie het hoofd te bieden, kijkt Cartamundi ook naar alternatieve en duurzame methoden om de winstgevendheid te vrijwaren. Voorbeelden hiervan zijn de focus op het uitbouwen van een local for local-supplychain en het opzetten van globale partnerships waarmee we onder andere transportkosten binnen de perken kunnen houden, aldus Istvan Lagaert.

Beperkte ruimte voor salarisverhoging

“Door de automatische loonindexering, merken wij dat Belgische bedrijven op dit moment worden geconfronteerd met een ongeziene toename van de loonkosten, wat het niet altijd gemakkelijk maakt om competitief te blijven. Ook hier helpt het globale karakter Cartamundi enigszins, aangezien niet alle activiteiten in België zijn gevestigd. Toch verwachten wij dat de ruimte voor discretionaire salarisverhogingen daardoor de komende periode, spijtig genoeg, zeer beperkt zal zijn”, zegt Istvan Lagaert.

Meer focus op cashmanagement

“De rentetarieven zijn in reactie op de hoge inflatie opgelopen, wat een significante impact heeft op de financieringslast van het bedrijf. Cartamundi is deels ingedekt voor deze renteverhogingen, maar toch voelen wij de druk op onze intrestlasten op het niet gedekte gedeelte. Wie had immers een jaar geleden durven voorspellen dat inflatie, en als direct logisch gevolg, ook de intrestvoeten zo de pan zouden uit swingen? Dit wordt versterkt door de recente verhoging van de schuldgraad van het bedrijf ten gevolge van een belangrijke overname eind 2019 en aanhoudende investeringen voor capaciteitsuitbreiding, om aan de vraag te voldoen. Bijgevolg leggen wij nog meer focus op ons cashmanagement en het beheersen van het werkkapitaal.”

Zijn spellen recessieproof?

Over de impact van inflatie en een recessie op het koopgedrag in 2023, tast het bedrijf in het duister. Spellen en speelkaarten bleken in het verleden redelijk recessieproof te zijn. “Maar het blijft koffiedik kijken of die wetmatigheid ook geldt bij de huidige economische terugval.”