Privacyverklaring

Bedrijfsrevisor: onbekend maakt onbemind

3 mei 2023
Tekst
Lieven Desmet

Het beroep van bedrijfsrevisor kampt met een serieus probleem. Studenten vinden de job weinig aantrekkelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) in samenwerking met de Universiteit Gent (UGent).

Het IBR nam het initiatief voor een onderzoek naar de bekendheid en de perceptie van het beroep van bedrijfsrevisor. Het omvat een kwalitatief en een kwantitatief luik. Zeven studenten uit de richting Meertalige Bedrijfscommunicatie van de UGent voerden het uit. Hun richting moet afgestudeerde masterstudenten voorbereiden op het échte beroepsleven. De studenten contacteerden meer dan 450 collega’s uit juridische en economische opleidingen, een relevante groep dus, en voerden diepte-interviews en face-to-facegesprekken.

Likeability verhogen

Het onderzoek past in de aanpak van Patrick Van Impe, sinds april 2022 de nieuwe voorzitter van het IBR. Hij wil het beroep van bedrijfsrevisor meer onder de aandacht brengen en de likeability verhogen. De resultaten, die vorige week voorgesteld zijn op de algemene vergadering van het IBR, zijn opmerkelijk, maar vormen ook een indicatie dat er nog een hele weg af te leggen is. “We hadden al vermoedens dat ons beroep te weinig bekend is en te weinig naar waarde geschat wordt. Nu weten we waarom, onbekend is onbemind”, zo vat Patrick Van Impe de conclusies van het UGent-onderzoek samen.

Bekendheid van het beroep

Hoewel 85 procent van de studenten al gehoord heeft van het beroep en aangeeft een goed beeld te hebben van de taken van een bedrijfsrevisor, blijkt die kennis niet altijd correct. Van de belangrijkste taak – het controleren van de jaarrekening – zijn ze zich wel bewust (79,20 procent). Verder zijn de meeste studenten nog niet in contact gekomen met een bedrijfsrevisor. Wanneer dit wel het geval is, verliep dit contact via een (gast)les in hun opleiding of via hun kennissenkring en omgeving. De vereisten om bedrijfsrevisor te worden, blijven voor de respondenten soms onduidelijk. Het beroepsinstituut zelf (IBR) is weinig bekend bij de respondenten (62,70 procent), ongeacht de gevolgde opleiding. Voor Patrick Van Impe is dat een signaal: “Het is een collectieve verantwoordelijkheid van het hele revisorenkorps om de kennis van het beroep op de universiteiten en hogescholen te verhogen.”

Perceptie van het beroep

Onbekend maakt onbemind. Dat speelt het beroep van bedrijfsrevisor onmiskenbaar parten. Een verklaring voor de algemene onaantrekkelijkheid van het beroep, die voor alle respondenten geldt, zijn de gepercipieerde nadelen. Stress, weinig variatie en veel administratie worden het vaakst genoemd. Het kleine aantal respondenten dat het beroep aantrekkelijk vindt (30,10 procent), beschouwt contact met verschillende sectoren, een breed netwerk en professionele ontwikkeling als de belangrijkste voordelen.

De interesse in de stage is bij de respondenten eerder laag. De duur van de stage en de hoge werkdruk vormen het grootste obstakel. Een opleiding aan een hogere onderwijsinstelling, die het behalen van een diploma combineert met het doorlopen van de stage tot bedrijfsrevisor, kan de interesse in de stage volgens de respondenten wel verhogen. “De perceptie lijkt tegen ons”, aldus Patrick Van Impe. “Het is aan ons om dat beeld bij te stellen.”

Loon en work-lifebalance

Het beroep heeft duidelijk moeite om een aantal percepties van zich af te schudden. De belangrijkste drivers om voor een beroep te kiezen, blijken jobinhoud, loon en een gezonde work-lifebalance. De inhoud van het beroep vormt een groot struikelblok voor het aanvangen van de stage, terwijl jobinhoud voor de studenten juist de belangrijkste driver is. Uit het onderzoek blijkt ook dat het loon van een bedrijfsrevisor als aantrekkelijk gepercipieerd wordt, wat als een positief kenmerk van het beroep geldt. Een evenwichtige work-lifebalance is volgens de studenten geen kenmerk van het beroep.

Controle duurzaamheidsverslagen

Veel heeft dus te maken met de onbekendheid van wat een bedrijfsrevisor eigenlijk doet. Toch heeft het bedrijfsrevisoraat alle troeven in handen, klinkt het bij de beroepsvereniging. In tijden van crisis zorgen bedrijfsrevisoren voor transparante en betrouwbare informatie in de economie. Vanaf 2023 staan ze in voor de controle van de duurzaamheidsverslagen van bedrijven, op vraag van Europa. Patrick Van Impe wil alvast aan de slag: “Deze nulmeting laat toe een plan op te stellen om de aantrekkelijkheid van het beroep aan te scherpen en snel actie te ondernemen.”