Privacyverklaring

“ChatGPT maakt de resultatenrekening”

10 oktober 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Kristof Stouthuysen (foto Wouter Van Vaerenbergh)

“In mijn huidige keynotepresentaties toon ik hoe je in real time, op basis van transactionele data, een resultatenrekening genereert met ChatGPT”, zegt Kristof Stouthuysen van Vlerick.

“Ik laat ook zien hoe je op een aantal seconden een cashflowrapport of omzetvoorspelling maakt. Het is eveneens mogelijk de resultaten te benchmarken met de concurrent op basis van publieke data. Generatieve AI kan dus wel degelijk een belangrijk voordeel opleveren voor een financiële afdeling. Met het oog daarop is het belangrijk om de kracht van het model – dat getraind is op zeer veel bestaande data – te combineren met de gegevens van het bedrijf zelf. Wij gebruiken hiervoor ChatGPT in combinatie met een aantal plug-ins”, zegt professor Kristof Stouthuysen, hoofd van het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation van Vlerick.

“Het is ook ongelooflijk hoe de machine zelf taal interpreteert”, vervolgt hij. “Ze ziet bijvoorbeeld dat ‘omzet’ en ‘verkoop’ in de context van een resultatenrekening hetzelfde betekenen.”

Blijven controleren

“Deze evolutie zal bedrijven helpen om hun rapportering voor te bereiden. Wel moet je als financemedewerker kritisch blijven en de nodige controles uitvoeren. Als bijvoorbeeld de cashpositie aan het einde van de periode verschilt van de beginpositie van de volgende periode, dan klopt er iets niet. Verder: accounting is geen exacte wetenschap. De basis blijft een set van standaarden en regels, met vaak ruimte voor interpretatie. ChatGPT doet wel suggesties, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de cfo of accountant.”

In de onderzoeksomgeving

“De belangrijkste vooruitgang die generatieve AI ons brengt in de onderzoeksomgeving van het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation is bij het assisteren van schrijven van code. Op basis van instructies in natuurlijke taal kunnen we zo een tool gebruiken om blokken code te genereren die helpen bij bijvoorbeeld visualisaties, trainen van AI-modellen en interpretatie van resultaten. Een goede statistische kennis en ervaring met een programmeertaal als Python blijven essentieel. Zo is de publieke ChatGPT-applicatie getraind op data tot en met 2019. De vele programmeertools en -pakketten hebben intussen grote verbeteringen doorgemaakt. Daarvan is ChatGPT niet op de hoogte.”

Betrouwbaarheid

“Daarnaast blijft de achilleshiel van ChatGPT de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de data die je als bedrijf wil analyseren. ChatGPT bevindt zich in de zogenaamde bètafase. De ontwikkeling gaat nog volop door. Dat wil ook zeggen dat het gebruikersgegevens die nu opgeladen worden in het systeem, ook gebruikt om zichzelf nog aan te passen. Heel wat bedrijven blijven daarom heel voorzichtig om het programma op grote schaal toe te passen. De vertrouwelijkheid van hun gegevens kan in het gedrang komen. Je ziet dan ook alternatieven opduiken die wel een garantie bieden op vertrouwelijkheid. Dat maakt deel uit van het betalende aanbod van die softwareaanbieders. Het past in hun verdienmodel. Het is intussen ook duidelijk dat het gebruik van ChatGPT geld kost, alleen al om de computerkracht voor de complexe berekeningen in te huren.”