Privacyverklaring

Thierry Geerts: “Investeer in de adoptiegraad van artificiële intelligentie”

16 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Thierry Geerts - Google

Thierry Geerts zwaait af als country director van Google Belgium. Op dit kruispunt in zijn leven en loopbaan praat hij honderduit over artificiële intelligentie, ethiek, leiderschap, de rol van de cfo, cultuur en persoonlijke ontwikkeling. “Zullen we net zoals bij e-commerce de eerste trein missen?”

Een aantrekkelijke werkgever als Google verlaten, is allesbehalve evident. Zeker niet na meer dan twaalf jaar aan het roer ervan te staan. Thierry Geerts dacht ruim twee jaar na over zijn beslissing. Nu die gemaakt is, ontstaat energie en zuurstof om met nieuwe inspiratie vooruit te kijken. Een nieuw professioneel engagement heeft hij vooralsnog niet.

Tom De Block volgt Thierry Geerts vanaf 1 april op als country director. De huidige commercieel directeur bezit het voordeel dat hij al tien jaar voor Google werkt. “Successie bereid je proactief en achter de schermen voor”, onthult Thierry Geerts. “Tom is geen ersatz. De rol van country manager vult ieder op zijn unieke manier in. Waarin we op elkaar lijken? Hij is net als ik een meertalige Belg, zakelijk en maatschappelijk gedreven, geen kortetermijndenker.”

Hoe hebben de markten, de stakeholders, klanten en medewerkers gereageerd?

Thierry Geerts: “Er overheerst geruststelling dat er meteen een vervanger klaarstaat die vertrouwd is met het huis. In de technologiesector is tien jaar eenzelfde functie bekleden eerder onconventioneel. Mijn langdurige rol creëerde stabiliteit in een organisatie waar in één kwartaal zoveel gebeurt als elders in een jaar. Tegelijk leeft er hier een gezonde bedrijfscultuur om zichzelf in vraag te stellen.”

Is het uw rol als ceo om met cultuur bezig te zijn? Is dat niet het terrein van hr?

Thiery Geerts: “Je medewerkers zijn het belangrijkst en komen eerst. Zij zorgen voor tevreden klanten. Cultuur kun je niet delegeren. Als ceo ben je het levende voorbeeld. Het is aan hr om te faciliteren en orkestreren. De hr-afdeling mag communiceren wat het wil, het is de ceo die de boodschap hoort te belichamen. Je draagt die cultuur uit in iedere meeting en in iedere communicatie. We hebben bij Google een cultuur van inclusie, mensen horen er echt bij. Dat is een eigenschap die ik overdraag naar mijn opvolger. We nemen de goede elementen van de internationale cultuur van Google over, maar leggen eigen Belgische accenten.”

Straks opent zich een zee van tijd. Tijd om aan persoonlijke ontwikkeling te doen?

Thierry Geerts: “Persoonlijke ontwikkeling is een continu gegeven. Ik volg bijna elke week een training of een update. Een goede conversatie is ook een vorm van permanent leren. Of koffie drinken met inspirerende personen. De menselijke interactie is fascinerend om uit te leren. Kies personen die je weten uit te dagen. Ik overweeg zelf om vanaf april een extra opleiding in artificiële intelligentie te volgen, een cursus coderen om de systematiek beter te begrijpen.”

Zo komen we bij artificiële intelligentie. Is AI de hefboom naar de volwassen homo digitalis?

Thierry Geerts: “Je mag mensen niet afschrikken met de grootsheid van AI. Laat de technologie zijn weg vinden via een van de meest natuurlijke wegen voor de mens: taal. Artificiële intelligentie helpt je om simultaan te vertalen, om meer dan honderddertig talen te spreken. Het zal ons helpen in meer toenadering, om menselijker te zijn. Weliswaar zonder klavier en zonder laptop, maar door te spreken. Dat leidt tot een spontane manier van sociale uitwisseling. De acceleratie die artificiële intelligentie nu neemt, is een evolutief proces. Google Translate bestaat sinds 2006 en is gebaseerd op LLM (large language model). Ik zou mijn boek homo digitalis nu explicieter schrijven in functie van de generatieve AI. Artificiële intelligentie is geen tsunami die organisaties platwalst, wel een superkracht. De statistieken in België zijn ons gunstig gezind: het overgrote deel van de bevolking gebruikt al AI, maar niet altijd bewust of doelgericht.”

Over- of onderschatten we de kansen die AI biedt?

Thierry Geerts: “Kijk naar typische techpatronen: iedereen overschat aanvankelijk de mogelijkheden van technologie. Daarna volgt een traditionele dip. Het risico is dat we op die manier de boot op lange termijn missen. Vergelijk het met de doorbraak van e-commerce: in België liepen we een achterstand op. We hadden een pandemie nodig om e-commerce volledig te ontplooien. Artificiële intelligentie biedt nu al tal van oplossingen in de medische beeldvorming. De foutenmarge in diagnoses van borstkanker daalt spectaculair van 34% naar 2%. Dat geldt eveneens voor kwaliteitscontrole in de context van productie in een fabrieksomgeving. De risico’s en neveneffecten? We moeten de gevaren van AI op geopolitiek vlak en op sociale media onder controle houden. Voor het leeuwendeel van de maatschappij betekent AI een positieve evolutie. Ik sta achter het AI-pact van de Europese Unie. Regulatie is vereist. Maar het succes van AI is niet afhankelijk van de technologie, wel van de adoptiegraad ervan. We hebben de juiste skills nodig. Vergelijk AI met de ontdekking van vuur en elektriciteit. Een wereld van mogelijkheden opent zich, maar de juiste vaardigheden zijn essentieel.”

AI roept ethische en wettelijke vragen op. Hoe gaan we hiermee om?

Thierry Geerts: “We moeten AI demystifiëren. Experimenteer, ga ermee aan de slag. België is een kmo-land. Het grootste risico voor een kmo is niet de technologie zelf, wel dat je concurrent er voorsprong mee neemt. Zeker in een business-to-businessomgeving schenkt AI competitieve voordelen. Op maatschappelijk vlak zie ik een parellel. Je moet iedereen mobiliseren, niet alleen ICT’ers en hoogopgeleide kenniswerkers, maar ook uitvoerende profielen zoals baliemedewerkers. Laat je niet verlammen door de ethische en wettelijke potentiële bezwaren. Politici en academici tonen hun bekommernis en werken eraan. Bedrijven onderzoeken de perspectieven van AI voor hun werking. Vergelijk het met implementaties van historische ICT-systemen: ook inzake AI moeten we testen, fouten van gebruikers vermijden en beveiliging inbouwen.”

Alphabet Inc. schittert op de beurs en data bezorgen Google steeds meer invloed. Hoe ziet u de toekomst nu er tegengas komt van politici?

Thierry Geerts: “Democratische controle is normaal. Het toezicht bezorgt ons meer verantwoordelijkheid. We zijn een volwassen organisatie en dat brengt verplichtingen met zich mee. Onze activiteiten stimuleren de regelgeving. Aan baanbrekende technologie hangen mogelijk risico’s vast. Een robuust wetgevend kader biedt rust, stabiliteit en vertrouwen. Google is altijd bereid tot dialoog en bijsturingen. We hebben een grote maatschappelijke en economische impact. Wist je dat YouTube per jaar 39 miljoen euro bijdraagt aan de creatievelingen in België die op het platform video’s maken? Het is onze rol om correct uit te leggen hoe de mechanismen fungeren. We zullen niet leven in een digitale wereld, wel in een menselijke wereld omringd door technologie.”

Investeren in technologie en duurzaamheid is duur in een klimaat van hoge rente. Welke investeringskeuzes raadt u aan?

Thierry Geerts: “Geld was vroeger te goedkoop. Dan maak je snelle beslissingen. De cfo heeft de belangrijke rol om de juiste keuzes te maken en niet in verleiding te komen om voor de korte termijn te opteren. Durf te investeren in zaken die duurzaam zijn, zelfs al is het rendement aanvankelijk lager. Artificiële intelligentie is een belangrijke business case. Pas die technologie toe op de kernactiviteiten en de grootste problemen in je organisatie. Bereken de efficiëntiewinsten en hoeveel je bespaart. AI is meer dan een fancy chatbot. Bij Google boekten we een reductie van veertig procent energiekosten om de gigantische servers te koelen dankzij doelgerichte artificiële intelligentie. Zo’n investering vraagt van de cfo het geloof en de overtuiging dat het kan. Alle c-levelfuncties moeten meer in tandem werken met de cfo. Niet alleen tijdens de recurrente budgetrondes, wel in een continu partnerschap met het oog op slimme keuzes in marketing, hr en databeheer. We moeten weg van de silo’s in organisaties en met elkaar de discussie aangaan. De cfo is niet de vervelende controller, maar een ondernemer.”

De AI-technologie voor finance vertoont mankementen. Welke kansen blijven over?

Thierry Geerts: “Accountants zijn evenmin foutloos. Vergelijk de foutenmarges van mens en machine. AI moet de massa aan data verwerken. Een automatiseringsproces verloopt niet losstaand, maar samen met mensen. Gebruik de menselijke inzichten, ervaring en analysevaardigheden om financiële processen te overzien en de technologie te trainen. Het is een incrementeel proces. Identificeer in welke gevallen er nog risico’s overblijven, stuur bij en documenteer.

Een pandemie, oorlog, energiecrisis, technologieversnelling: welk leiderschap hebben we vandaag nodig?

Thierry Geerts: “De complexiteit van de job van de ceo is enorm toegenomen. Je moet proactief keuzes maken en je niet laten verleiden door de hypes. Neem bijvoorbeeld duurzaamheid: speel er tijdig op in zodat je beter met klimaatgerelateerde crises omgaat. Ben je een exportgericht bedrijf? Dan is geopolitiek belangrijk. Omgekeerd: speel je louter op de lokale markt, focus dan op andere evoluties. Hou het hoofd vrij voor de juiste transities in jouw sector en bedrijf. Spendeer als bedrijfsleider je tijd op een zinvolle en efficiëntie manier: behoud het overzicht, vertrouw op je medewerkers en kijk scherp naar aftekenende tendensen. Modern management is digitaal, duurzaam en inclusief. Het genereert een loep van feedback en enthousiasme. Traditionele, hiërarchisch geïnspireerde managers moeten hun vaardigheden ontwikkelen.”

Sluiten uw activiteiten voor het Gentse Wintercircus en BeCentral aan bij uw persoonlijke purpose?

Thierry Geerts: “Als business angel toon ik via die projecten ondernemerschap met een grote impact op mens en maatschappij. Ik stimuleer inclusie en digitalisering in hartje Brussel met de digitale campus van Google in BeCentral. Het Wintercircus is dan weer een mytische plek met een prachtige architectuur waar maatschappelijk geëngageerde ondernemers met hun ideeën samenkomen. Financieel rendement is niet relevant in deze projecten, wel de zinvolheid. Op de juiste momenten moet je hen steunen, inspireren en als een mentor optreden. Cfo’s en chro’s hebben daarvoor de kennis en het netwerk.”