Most recent posts

30 April 2019

De producent van dierengeneesmiddelen Zoetis heeft een bedrijfsstrategie met ambitieuze doelstellingen. Iedereen in de organisatie moet zorgen dat die resultaten ook behaald worden. Finance director Gabriëlle Wermenbol vertelt hoe de financiële afdeling haar steentje bijdraagt.

Wie een probleem meldt, legt meteen oplossingen op tafel

Alles doen om de doelstellingen te halen