Privacyverklaring

Gevaar van niet-betaalde facturen door bedrijven steeds groter

10 april 2024
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Johan Geeroms (Allianz)

Bedrijven betalen hun facturen steeds later. Wereldwijd steeg het aantal dagen dat facturen open blijven staan naar gemiddeld 59 in 2023. Dat is drie dagen meer dan in 2022 en de grootste sprong sinds 2008.

Volgens Johan Geeroms, director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, worstelen Europese bedrijven in toenemende mate met het werkkapitaal dat ze beschikbaar hebben voor hun dagelijkse bedrijfsvoering. “Ze komen minder gemakkelijk aan krediet en ook de kosten hiervoor zijn gestegen. Tel daarbij op dat marges over een brede linie krimpen. Bedrijven zoeken naar extra speelruimte, bijvoorbeeld door facturen later te betalen. Op die manier gebruiken ze hun leveranciers als financier. Als alle bedrijven dat doen, krijg je een sneeuwbaleffect. Betalingsproblemen en wanbetaling zullen daardoor steeds vaker voorkomen.”

Vooral in Europa langer wachten

Kredietverzekeraar Allianz Trade onderzocht hoe het betaalgedrag (DSO of days sales outstanding) en de werkkapitaalbehoefte (WCR, working capital requirements) zich in 2023 wereldwijd hebben ontwikkeld.

Wereldwijd betalen bedrijven hun facturen steeds later. Gemiddeld steeg het mondiale DSO (het aantal dagen dat facturen open blijven staan) met drie dagen naar 59 dagen in 2023, de grootste sprong sinds 2008.

Wereldwijd hebben bedrijven steeds meer werkkapitaal nodig om hun dagelijkse bedrijfsvoering te financieren. Omgerekend in ‘dagen omzet’ steeg de mondiale WCR met twee dagen naar 76 dagen in 2023, de derde opeenvolgende stijging op rij.

Vooral in Europa is de kans groot dat bedrijven de komende jaren nog langer moeten wachten op hun geld. Minder winst en steeds hogere exploitatiekosten zijn hiervan de oorzaak. De kans op wanbetaling neemt daardoor toe.

Europa wil de betaaltermijn aan banden leggen. Maar het inperken van de betaaltermijn van zestig naar dertig dagen (bindend) zal veel bedrijven in financieringsproblemen brengen.

Afnemende winstgevendheid

Days sales outstanding (DSO) kwam naar voor als de belangrijkste aanjager van de stijgende WCR. Dat impliceert dat steeds meer bedrijven langer wachten op hun betalingen, waardoor het risico op cashflowproblemen toeneemt. Wereldwijd boekte 42 procent van de bedrijven eind 2023 betalingstermijnen van meer dan zestig dagen omzet.

Volgens Allianz Trade is in Europa een afnemende winstgevendheid de belangrijkste drijfveer voor de oplopende DSO, meer nog dan financieringskrapte of conjuncturele invloeden. In deze context kan de vertragende mondiale vraag in 2024, in combinatie met de nog steeds hoge exploitatiekosten, de weg vrijmaken voor een verdere verslechtering van de betalingstermijnen, vooral in Europa.

Remedie: strikt debiteurenbeleid

“Steeds later betaalde facturen zijn vooral voor de kmo uitermate lastig”, besluit Johan Geeroms. “De klant legt steeds langer beslag op geld dat eigenlijk van jou is. Kmo’s missen de speelruimte om dat vlot op te vangen. Het is ook gevaarlijk, want uitstel kan afstel worden. Veel bedrijven durven hun klanten niet onder druk te zetten. Wij weten uit ervaring dat het juist professioneel en heel verstandig is om vanaf het eerste moment dat de betalingstermijn wordt overschreden proactief te reageren. Bel het bedrijf, vraag waarom er nog niet is betaald. Laat merken dat je er geen gras over laat groeien. Zo zorg je ervoor dat je als eerste aan de beurt bent als er betaald wordt. Elk gezond bedrijf heeft een strikt debiteurenbeleid.”