Privacyverklaring

“Wie straks niet met AI kan werken, zet zich buitenspel”

23 oktober 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Lieven Van Nieuwenhuyze (foto House of HR)

“Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zal moeten werken met AI. Niet alleen white collars, maar ook arbeiders. Wie dit niet omarmt, zet zichzelf buitenspel”, zegt Lieven Van Nieuwenhuyze, chief digital officer van uitzendgroep House of HR.

“Een metser die zich heeft opgewerkt tot ploegbaas moet af en toe ook een verslag schrijven, bijvoorbeeld over een arbeidsongeval. ChatGPT is net daar heel goed in, terwijl arbeiders er vaak een broertje aan dood hebben. Dan is het een perfect hulpmiddel”, aldus nog Lieven Van Nieuwenhuyze.

Afwijkingen detecteren

“ChatGPT 4 – de nieuwste versie – is echt ongelooflijk. Er is zeer veel mogelijk als je al die plug-ins gebruikt. Pdf’s van tientallen pagina’s kan je snel samenvatten en via de chat ondervragen. Twee rekenbladen in verschillende formaten, kan je toch vergelijken. In een tabel met zeer veel data detecteert ChatGPT de afwijkingen en duidt de oorzaak ervan aan. Voor recruiters is de tool een hulp bij het voorbereiden van moeilijke interviews voor specifieke functies, het schrijven van vacatures, het uitschrijven en analyseren van video-interviews door OpenAI’s Whisper en ChatGPT te combineren, enzovoort.”

Klaar voor de omwenteling

“House of HR heeft intussen een inleidende training van drie uur uitgewerkt voor alle eigen medewerkers. Het is de bedoeling om de collega’s te doordringen van het belang van deze technologie. Eens dat is gebeurd, krijgen ze meer gerichte opleidingen voor hun functie: finance, marketing, hr, enzovoort. Zo staan onze medewerkers en uitzendkrachten sterker voor deze omwenteling, die een groot effect zal hebben op de wereld van het werk. Jobs zullen verdwijnen, andere ontstaan, nog andere sterk veranderen. Dankzij deze AI-training zullen het niet onze medewerkers zijn die hun job verliezen.”

Gemengde teams

Welke jobs zijn in gevaar? “In de eerste plaats die van vertalers en tolken. De machine kan dit intussen zo goed, dat wij helemaal niets meer laten vertalen door mensen. Ik stel ook vast dat er tools zijn voor het samenstellen van contracten. Dat zal een grote impact hebben op de medewerkers die advocaten ondersteunen. Die zullen zich snel moeten omscholen of ze maken zichzelf overbodig. British Telecom heeft tienduizend personen ontslagen in de afdeling customer care. De AI-tool kan dit intussen net zo goed als de medewerkers. Ik denk dat we gemengde teams zullen overhouden: leidinggeven met daaronder enkele mensen en veel robots. We evolueren naar een digital shift: een ploeg van robots die een aantal taken helemaal overneemt.”

“De belangrijkste uitdaging is voor universiteiten en hogescholen. Zij moeten de studenten voorbereiden op de doorbraak van deze technologie. Het verbruik ervan verbieden, is volgens mij een grote fout. Gelukkig zijn er een aantal faculteiten die hun studenten net aanmoedigen om hier meer gebruik van te maken.”

Opletten met privacy en vertrouwelijkheid

Zijn er geen gevaren? “Je moet opletten met de privacy en vertrouwelijkheid. Binnen House of HR hebben we een enterpriseversie van ChatGPT geïnstalleerd op onze eigen Azure-cloud. Microsoft zorgt ervoor dat de toepassing geen data verspreidt naar andere instanties. De data blijven dus binnen het bedrijf. Ook het moederbedrijf van ChatGPT – OpenAI – kan onze opdrachten niet gebruiken. Op die manier is het voor al onze medewerkers mogelijk ermee aan de slag te gaan op een manier die ook GDPR-compliant is”, besluit Lieven Van Nieuwenhuyze.