Privacyverklaring

ChatGPT in de financiële afdeling

5 december 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Tom Vanlaere

De voordelen van het gebruik van ChatGPT zijn zo groot geworden dat veel financiële afdelingen zich voorbereiden op het invoeren van de tool op grote schaal. FDmagazine vroeg enkele verantwoordelijken en experten naar hun ervaringen.

Gebruikt u ChatGPT op het werk?

Kristof Stouthuysen: “In mijn huidige keynotepresentaties toon ik hoe je in real time, op basis van transactionele data, een resultatenrekening genereert met ChatGPT. Ik laat ook zien hoe je op een aantal seconden een cashflowrapport of omzetvoorspelling maakt. Het is eveneens mogelijk de resultaten te benchmarken met de concurrent op basis van publieke data. Generatieve AI kan dus wel degelijk een belangrijk voordeel opleveren voor een financiële afdeling. Met het oog daarop is het belangrijk om de kracht van het model – dat getraind is op zeer veel bestaande data – te combineren met de gegevens van het bedrijf zelf. Wij gebruiken hiervoor ChatGPT in combinatie met een aantal plug-ins. Het is ook ongelooflijk hoe de machine zelf taal interpreteert. Ze ziet bijvoorbeeld dat ‘omzet’ en ‘verkoop’ in de context van een resultatenrekening hetzelfde betekenen.

Deze evolutie zal bedrijven helpen om hun rapportering voor te bereiden. Wel moet je als financemedewerker kritisch blijven en de nodige controles uitvoeren. Als bijvoorbeeld de cashpositie aan het einde van de periode verschilt van de beginpositie van de volgende periode, dan klopt er iets niet. Verder: accounting is geen exacte wetenschap. De basis blijft een set van standaarden en regels, met vaak ruimte voor interpretatie. ChatGPT doet wel suggesties, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de cfo of accountant.

De belangrijkste vooruitgang die generatieve AI ons brengt in de onderzoeksomgeving van het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation is de hulp bij het schrijven van code. Op basis van instructies in natuurlijke taal kunnen we zo een tool gebruiken om blokken code te genereren die helpen bij bijvoorbeeld visualisaties, trainen van AI-modellen en interpretatie van resultaten. Een goede statistische kennis en ervaring met een programmeertaal als Python blijven essentieel. Zo is de publieke ChatGPT-applicatie getraind op data tot en met 2019. De vele programmeertools en -pakketten hebben intussen grote verbeteringen doorgemaakt. Daarvan is ChatGPT niet op de hoogte.”

Frankie Flecijn: “Ik gebruik de gratis versie van ChatGPT regelmatig als ‘snelle’ inspiratiebron voor het ontwerpen van teksten of rapporten. De tool kan vooral veel tijdwinst opleveren. Een degelijke controle op volledigheid en correctheid blijft noodzakelijk, met daarbij de nodige aanpassingen om tot de finale versie te komen.

Op de financiële afdeling voeren we tests uit en delen we onze ervaringen over de mogelijkheden van ChatGPT (Open AI, Google Bard, Microsoft Bing). We ontdekken hoe we er meerwaarde in vinden voor onze dagelijkse activiteiten. De medewerkers van de financiële afdelingen van Etex ontdekken stilaan de potentiële meerwaarde van generatieve AI. Voorlopig gebeurt dat eerder met individuele tests dan op een gestructureerde manier. “We verbazen elkaar met wat we ontdekken over ChatGPT. De toepassingen zijn erg veelbelovend. Toch zullen ze pas degelijk bijdragen wanneer we ze op grotere schaal, binnen de richtlijnen van onze corporate policy, kunnen uitrollen met een versie die afgestemd is op professioneel gebruik.”

Vicky De Bollen: “We experimenteren voorzichtig met kunstmatige intelligentie. Een voorbeeld is een forecastingproces waarbij we ons richten op drie parameters: het aantal medewerkers, de facturatieratio en het tarief. We werken aan drie scenario’s: groei, stabiliteit of daling. De nauwkeurigheid van de methode is al goed, plus negentig procent, wat ons aanmoedigt om ermee verder te gaan. Toegegeven, in een stabiele omgeving verloopt het soepel. Een onverwachte gebeurtenis kan invloed hebben op de resultaten. Maar het geeft ons een eerste indruk.

Een tweede project richt zich op het inschatten van risico’s bij onze offertes, met name de verwachte winstgevendheid van ons voorstel. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat we verlies lijden op projecten. We analyseren momenteel de parameters van alle projecten om na te gaan of we dit vanaf het begin kunnen voorkomen. Hoewel AI nooit zal beslissen over het al dan niet indienen van een offerte, biedt het wel extra ondersteuning aan de besluitvormers.

Data-analyse wordt steeds crucialer voor Sweco. Dat is niet alleen het geval in onze projecten, waarin big data een steeds grotere rol speelt. We hebben bijvoorbeeld al de energiebehoefte van een hele stad in kaart gebracht. Ook in interne processen wordt data-analyse belangrijker. We zien hierin enorme kansen, vandaar onze investeringen. Deze expertise passen we ook steeds meer toe in onze lokale financiële afdeling. We hebben intussen onze eigen data-analist in dienst.”

Lieven Van Nieuwenhuyze: “ChatGPT 4 – de nieuwste versie – is echt ongelooflijk. Er is zeer veel mogelijk als je al die plug-ins gebruikt. Pdf’s van tientallen pagina’s kan je snel samenvatten en via de chat ondervragen. Twee rekenbladen in verschillende formaten, zijn toch te vergelijken. In een tabel met zeer veel data detecteert ChatGPT de afwijkingen en duidt de oorzaak ervan aan. Voor recruiters is de tool een hulp bij het voorbereiden van moeilijke interviews voor specifieke functies, het schrijven van vacatures, het uitschrijven en analyseren van video-interviews, dit door OpenAI’s Whisper en ChatGPT te combineren, enzovoort.

House of HR heeft intussen een inleidende training van drie uur uitgewerkt voor alle medewerkers. Het is de bedoeling om de collega’s te doordringen van het belang van deze technologie. Eens dat is gebeurd, krijgen ze meer gerichte opleidingen voor hun functie: finance, marketing, hr, enzovoort. Zo staan onze medewerkers en uitzendkrachten sterker voor deze omwenteling, die een groot effect zal hebben op de wereld van het werk. Jobs zullen verdwijnen, andere ontstaan, nog andere sterk veranderen. Dankzij deze AI-training zullen het niet onze medewerkers zijn die hun job verliezen.”

Zijn er gevaren verbonden aan het gebruik van ChatGPT?

Frankie Flecijn: “De IT-afdeling van Etex schrijft enkele belangrijke beperkingen voor, zoals het niet delen van financiële data op het platform. Dat is nodig om de vertrouwelijkheid van onze data te garanderen. In de omgeving waarin we werken, een globale organisatie met veel vestigingen die actief zijn op verschillende markten, is er nood aan een garantie van privacy en veiligheid van onze data.”

Kristof Stouthuysen: “De achilleshiel van ChatGPT blijft de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de data die je als bedrijf wil analyseren. ChatGPT bevindt zich in de zogenaamde bètafase. De ontwikkeling gaat nog volop door. Dat wil ook zeggen dat de tool gebruikersgegevens die nu opgeladen worden in het systeem, ook gebruikt om zichzelf nog aan te passen. Heel wat bedrijven blijven daarom heel voorzichtig om het programma op grote schaal toe te passen. De vertrouwelijkheid van hun gegevens kan in het gedrang komen. Je ziet dan ook alternatieven opduiken die wel een garantie bieden op vertrouwelijkheid. Dat maakt deel uit van het betalende aanbod van die softwareaanbieders. Het past in hun verdienmodel. Het is intussen ook duidelijk dat het gebruik van ChatGPT geld kost, alleen al om de computerkracht voor de complexe berekeningen in te huren.”

Lieven Van Nieuwenhuyze: “Je moet opletten met de privacy. Bij House of HR hebben we een enterpriseversie van ChatGPT geïnstalleerd op onze eigen Azure-cloud. Microsoft zorgt ervoor dat de toepassing geen data verspreidt naar andere instanties. De data blijven dus binnen het bedrijf. Ook het moederbedrijf van ChatGPT – OpenAI – kan onze opdrachten niet gebruiken. Op die manier is het voor al onze medewerkers mogelijk ermee aan de slag te gaan op een manier die ook GDPR-compliant is.”

Hoe zal de toepassing van deze technologie verder verlopen?

Frankie Flecijn: “Ik heb al enkele demo’s van Microsoft gezien waarin het bedrijf toelicht hoe het AI-toepassingen zal integreren in het Office-pakket. We gaan ervan uit dat we binnenkort beschikken over een degelijke corporate versie van geïntegreerde AI-toepassingen. Microsoft heeft deze functionaliteit een passende naam gegeven: de Copilot. Dat geeft duidelijk aan dat we zelf de pilot blijven van onze activiteiten, ondersteund door de kracht van next-generation AI.

De multifunctionele data scientists van Etex gebruiken de professionele versie van ChatGPT. Zij hebben meer mogelijkheden om de toepassing veilig en gecontroleerd te gebruiken, ten gunste van al onze dochterbedrijven, afdelingen, functies en filialen. Voor Etex zal de grootste meerwaarde van artificiële intelligentie zich vooral situeren in onze commerciële, productiegerelateerde en logistieke activiteiten. Daar hebben alle procesverbeteringen een grotere hefboom en impact op de efficiëntie, kostprijzen en prijszetting. De financiële afdeling speelt een belangrijke trekkersrol voor de andere afdelingen. Dat heeft te maken met onze gestructureerde manier van werken en de aandacht die we hebben voor compliance. Aan ons om aan te geven hoe en waar het gebruik van dergelijke tools een meerwaarde biedt.”

Lieven Van Nieuwenhuyze: “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zal moeten werken met AI. Niet alleen white collars, maar ook arbeiders. Wie dit niet omarmt, zet zichzelf buitenspel. Een metser die zich heeft opgewerkt tot ploegbaas moet af en toe ook een verslag schrijven, bijvoorbeeld over een arbeidsongeval. ChatGPT is net daar heel goed in, terwijl arbeiders er vaak een broertje aan dood hebben. Dan is het een perfect hulpmiddel. De belangrijkste uitdaging is voor universiteiten en hogescholen. Zij moeten de studenten voorbereiden op de doorbraak van deze technologie. Het verbruik ervan verbieden, is volgens mij een grote fout. Gelukkig zijn er een aantal faculteiten die hun studenten net aanmoedigen om er meer gebruik van te maken.”

Thierry Michiels: “In de financiële afdelingen denk ik dat het zin heeft om de interne communicatie anders in te vullen in functie van de ontvanger. Wanneer een financiële medewerker iets schrijft voor een collega van dezelfde afdeling is dat anders dan voor de directeur of een franchisepartner van een winkel. Dat onderscheid kan ChatGPT wel degelijk maken.

Tegelijk denk ik dat artificiële intelligentie heel belangrijk is voor de analyse van operationele processen. We gebruiken AI om de productiviteit van de kassa’s in kaart te brengen en de verschillen in efficiëntie te analyseren. Zo zorgen we voor productiviteitsverbetering. Dat is in eerste instantie een operationele doelstelling, die ook grote financiële gevolgen heeft. Voor mij is dat de belangrijkste strategie die we zullen hanteren.”

Zijn er jobs zijn in gevaar?

Lieven Van Nieuwenhuyze: “Ja. In de eerste plaats die van vertalers en tolken. De machine kan intussen zo goed vertalen, dat wij helemaal niets meer laten vertalen door mensen. Ik stel ook vast dat er tools zijn voor het samenstellen van contracten. Dat zal een grote impact hebben op de medewerkers die advocaten ondersteunen. Die zullen zich snel moeten omscholen of ze maken zichzelf overbodig. British Telecom heeft tienduizend personen ontslagen in de afdeling customer care. De AI-tool kan dit intussen net zo goed als de medewerkers. Ik denk dat we gemengde teams overhouden: leidinggevenden met daaronder enkele mensen en veel robots. We evolueren naar een digital shift: een ploeg van robots die een aantal taken helemaal overneemt.”

De machine maakt de cursus

Hr-consultant Sofie Willox: “Mijn collega-trainers en ikzelf experimenteren volop om AI een cursus of opleidingsvideo te laten genereren. De computer maakt het trainingsmateriaal. Aan de hand van uitgeschreven teksten laat je dan een video genereren, inclusief visueel materiaal en ingesproken stem. Dat versnelt de productie van cursussen enorm. We besparen hier niet alleen veel tijd mee, maar ook geld. Toegegeven: je ziet duidelijk het verschil met het lesmateriaal dat een mens heeft gemaakt, maar het brengt de boodschap correct over. Bovendien is ChatGPT erg goed in het kiezen van een specifieke aanpak in functie van het doelpubliek. Daarnaast weet ik uit ervaring: garbage in, garbage out. Het basismateriaal moet echt goed voorbereid zijn.”

Wie is wie?

Kristof Stouthuysen, hoofd Centre for Financial Leadership & Digital Transformation, Vlerick

Frankie Flecijn, global head, Etex Business Services

Vicky De Bollen, director shared services, Sweco

Thierry Michiels, director customer & operational excellence, Carrefour

Lieven Van Nieuwenhuyze, chief digital officer, House of HR