Privacyverklaring

Economisch momentum China vertraagt niet

2 september 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Zhang Kaiyv via Pexels

Uit de macrocijfers van juli blijkt dat de economische groeivooruitzichten in China niet positief zijn. Maar krantenkoppen zeggen niet alles. Een uitgebreidere beoordeling van de Chinese economie nuanceert het beeld.

Allianz Global Investors concludeert dat voor China niet het sudden stop-scenario geldt, wat sommigen suggereren. Dat​ zeggen Allianz-beleggingsexperts Jenny Zeng en Ze Yi Ang.

De economische activiteit in China had in juli te lijden onder zware regenval en overstromingen. De nominale groeicijfers zijn ook vertekend door de daling van zowel de producenten- als de consumentenprijzen in de loop van de maand.

“Deze kanttekeningen bij de economische cijfers van juli doen niets af aan het feit dat de economische groei in China uitdagend blijft. Toch wijzen de economische cijfers volgens ons niet op een verdere vertraging van het economisch momentum. Dit is eerder een voortzetting van de trend van de afgelopen maanden”, schrijven de experten.

Vertraging kredietvraag

China's kredietgegevens lieten een zorgwekkend beeld zien. De kredietvraag van zowel huishoudens als bedrijven vertraagde in juli aanzienlijk. De suggestie van een plotselinge verslechtering in China's financieringsbehoefte is volgens Allianz GI echter misleidend.

“De cijfers van juli passen in de context van de trend van de voorgaande maanden. Banken stonden begin dit jaar onder druk van de centrale bank van China (PBOC) en de overheid om de kredietverlening te versnellen. Dit resulteerde in een recordstijging van de kredietverlening in het eerste kwartaal. Dat de kredietverlening nu daalt vanaf dit hoge niveau is geen verrassing. Beleidsmakers zullen waarschijnlijk niet bereid zijn geweest om de kredietverlening tijdens de rest van het jaar te stimuleren door de uitgeputte kredietquota van de banken voor 2023 uit te breiden. Het uitvlakken van deze vertekeningen laat een veel minder verontrustende trend zien.”

Stijging detailhandelsverkoop

Hoewel de detailhandelsconsumptie tegenviel ten opzichte van de marktverwachtingen, steeg de detailhandelsverkoop tot nu toe met 7,3 procent op jaarbasis. De omzet uit catering, die ondanks de beperkte dekking vaak geldt als indicator voor de consumptie van retaildiensten, kwam uit op 15,8 procent op jaarbasis.

Het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek heeft verder een nieuwe indicator gelanceerd, de detailhandelsverkoop van diensten, met een bredere dekking van sectoren zoals vervoer, horeca, restaurants, entertainment, sport, onderwijs enzovoort. De groei van de detailhandelsverkoop van diensten was bemoedigend met 20,3 procent op jaarbasis.

Vooruitgang bij opleveren projecten

Terwijl vastgoedafhankelijke sectoren zoals de cementsector achteruit bleven gaan, waren andere industriële sectoren over het algemeen stabiel. De groei van de huizenverkoop en de bouwactiviteit bleef vorige maand laag, wat niet verrassend is. Het vloeroppervlak van voltooide woningen steeg met 33,1 procent op jaarbasis. Dit suggereert vooruitgang bij het opleveren van voorverkochte, maar onafgewerkte projecten, zonder dat er veel bouwactiviteit wordt gegenereerd.